Publikasi

Prodi Hubungan Internasional telah mempublikasikan beberapa buku, Jurnal, dan Riset  yang dapat menambah khasanah pengetahuan dalam Ilmu Hubungan Internasional. 
 

Publikasi Buku      :   Daftar Buku
Publikasi Jurnal    :        Global Local Interaction
Riset                       :         Riset Dosen
Shared: